Regulamin zakupów – sklep internetowy puzzledrewniane.pl

Sklep internetowy puzzledrewniane.pl jest własnością firmy DABO Daniel Borowy, działającej pod adresem:

Białka 100, 34-220 Maków Podhalański

NIP: 552-153-47-35

SKŁADANIE ZAMÓWIENIE

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.puzzledrewniane.pl

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.puzzledrewniane.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia można składać również telefonicznie oraz drogą mailową.

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

6. Dla klientów, dla których cenna jest każda minuta, opcja szybkiego zakupu, bez konieczności logowania się. Zachęcamy jednak do zakładania stałych kont. Osoby zarejestrowane będą otrzymywać drogą mailową informacje o promocjach, nowych produktach oraz rabaty przy kolejnych zamówieniach.

7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

8. Po prawidłowym dokonaniu zakupu klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

1. Staramy się aby wszystkie produkty widoczne w naszym sklepie internetowym były dostępne w naszym magazynie.

2. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że otrzymamy kilka zamówień w tym samym czasie i nie zdążymy zaktualizować stanu naszego magazynu. Wtedy zawsze kontaktujemy sie z klientem aby poinformować o szacowanym terminie dostawy.

FORMY PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI

1. Sklep puzzledrewniane.pl oferuje trzy możliwości zapłaty za złożone zamówienie:

  • Tradycyjny przelew bankowy - wpłata na konto bankowe;
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem przelewy24.pl
  • Za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki.

2. Koszt przesyłki uzależniony jest zarówno od sposobu zapłaty, jak również od wielkości złożonego zamówienia.

3. W przypadku zakupu większej ilości produktów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia całkowitych kosztów przesyłki.

4. Nasze produkty wysyłamy kurierem DHL.

Koszty wysyłki (na terenie Polski):

Wartość zamówienia do 130 zł:

- przelew bankowy - 17 zł

- za pobraniem - 21 zł

Wartość zamówienia od 131 zł do 250 zł:

- przelew bankowy - 14 zł

- za pobraniem - 17 zł

Wartość zamówienia od 251 zł do 350 zł:

- przelew bankowy - 10 zł

- za pobraniem - 17 zł

Powyżej kwoty 351 zł przesyłka GRATIS

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Standardowo czas realizacji zamówienia wynosi do 2-3 dni roboczych, termin wysyłki paczki potwierdzony jest e-mailem.

2. W okresie przedświątecznym czas realizacji zamówienia może być wydłużony, z powodu dużej ilości wysyłek. Klient jest informowany o wszelkich opóźnieniach dostawy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie www.puzzledrewniane.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres biuro@puzzledrewniane.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Białka 100, 34-220 Maków Podhalański.

WZÓR  ŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

KOSZTY ZWROTU RZECZY:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupu w sklepie internetowym www.puzzledrewniane.pl nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

*w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

*w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

*w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@puzzledrewniane.pl, lub w formie pisemnej na adres DABO Daniel Borowy, Białka 100, 34-220 Maków Podhalański. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. UWAGA !! Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, jest niezbędne do przyjęcia reklamacji w przypadku uszkodzeń towaru podczas transportu.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

DANE OSOBOWE

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DABO Daniel Borowy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą DABO Daniel Borowy.

2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku.